O autorke

Autorkou cvičebnej metódy je Mgr. Anna Repková. Vyštudovala FTVŠ UK v Bratislave. 30 rokov pôsobí ako učiteľka telesnej výchovy a dlhoročná inštruktorka jogy, kalanetiky, pilatesu, bodyworku, aerobiku, zumby, aquaaerobiku a pilakalajogy.

Spojenie práce a záľuby

Aktívne sa venuje zdravému životnému štýlu, harmonizácii tela a mysle, odstraňovaniu telesných a duševných disbalancií prostredníctvom telesného cvičenia spojeného s hudbou, slovom a relaxáciou. Spojila svoju záľubu a prácu.

Prostredníctvom pohybu pomáha nájsť cvičiacim cestu k pohybu, k sebe, k svojmu telu a k zdravému životnému štýlu s využitím svojich vlastných osobných skúseností v tejto oblasti.

Anna Repková je motivátorkou pre každého, kto sa chce udržať vo forme, zlepšiť si svoje zdravie, svoju kondíciu, motivovať sa k pravidelnému cvičeniu, zbaviť sa napätia, stresu a rôznych disharmónií, ktoré vznikajú jednostranným zaťažením organizmu, nesprávnym držaním tela, nesprávnym dýchaním, nesprávnym stravovaním, ochorením alebo nedostatkom pohybu.