Rozpis cvičení

Vedie autorka metódy Mgr. Anna Repková.

PONDELOK:

Stredisko kultúry a vzdelávania,
Školská 14, Bratislava

  • 16:15 – 17:15 hod.

Spoločenský dom,
Kaštielska 30, Bratislava

  • 18:00 – 19:00 hod.

STREDA:

Spoločenský dom,
Kaštielska 30, Bratislava

  • 18:00 – 19:00 hod.

ŠTVRTOK:

Stredisko kultúry a vzdelávania,
Školská 14, Bratislava

  • 16:00 – 17:00 hod.
  • 19:00 – 20:00 hod.