Ochrana osobných údajov

Pokiaľ si prajete dostávať e-mailom novinky prostredníctvom newslettera, dávate nám svoje osobné údaje. Prečítajte si preto, ako ich chránime a aké práva máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov podľa).

1. Kto je správca

Správcom vašich osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je firma AR MUSIC s.r.o., Dunajská 40, 811 08 Bratislava, IČO: 47 187 930, DIČ: 2023852281.

Prevádzkujeme webovú stránku www.pilakalajoga.eu. Voči vašim osobným údajom sme v pozícii správcu: určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané, za akým účelom, ako dlho a vyberáme, prípadne, ďalších spracovateľov, ktorí nám so správou budú pomáhať.

2. Ako nás môžete kontaktovať

O návštevníkov našich webov sa staráme s úctou, rešpektom a láskou. Pokiaľ budete mať nejaké otázky alebo pripomienky, kontaktujte e-mailovú adresu armusic@ankarepkova.sk.

3. Rozsah a doba držania osobných údajov

AR MUSIC s.r.o. spracúva vaše osobné údaje v prípade záujmu o odber noviniek v rozsahu krstné meno, priezvisko a e-mailová adresa.

Váš súhlas udeľujete do odvolania, max. na dobu fungovania spoločnosti AR MUSIC s.r.o., pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu na ich uchovávanie alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak. Pokiaľ budete chcieť tento súhlas odvolať, môžete tak urobiť podľa bodu 8 tohto dokumentu.

4. Účel spracovania osobných údajov

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám slobodne zveríte, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

Priamy marketing cez e-mail

Vaše osobné údaje (e-mail a meno) využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie a zobrazovanie obchodných správ. Pokiaľ si kúpite niektorý z našich produktov alebo služieb alebo si stiahnete nejaký bezplatný produkt, vnímame oprávnený záujem posielať vám e-maily, ktoré vám môžu pomôcť vo vašom osobnom rozvoji alebo vám ponúknuť umelecký zážitok.

Z odberu newsletterov sa môžete kedykoľvek odhlásiť tlačidlom “odhlásiť sa”, ktorý je v pätičke každého nášho e-mailu.

5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracovania osobných údajov.

Väčšinu spracovateľských operácií zvládame sami a nepotrebujeme k nim tretie strany.

K zabezpečeniu niektorých spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí sa na dané spracovávanie špecializujú a sú v súlade s GDPR.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem a služieb:

Poskytovatelia hostingu a serverových služieb

  • Websupport.sk – hosting webu, správa domén
    WebSupport, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, Slovensko

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť aplikáciu či spracovateľa, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovávania. V takom prípade budeme spracovateľov vyberať tak, aby spĺňali najvyššie kvality na spracovanie a nároky na zabezpečenie.

6. Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupni technického rozvoja. Chránime ich ako by boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich údajov.

7. Odovzdávanie dát mimo EU

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú odpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

8. Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte mnoho práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom e-mailu: armusic@ankarepkova.sk.

Máte právo na informácie, ktoré je naplnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám do 30 dní dodáme, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo zistíte, že sú vaše osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávané údaje sú nepresné, domnievate sa, že spracovanie robíme nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo pokiaľ podáte námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania. (Napr. odhlásením sa z newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zaslanie obchodných správ).

Právo na prenositeľnosť
Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri použití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Vtedy potrebujeme aspoň 30 dní.

Právo na vymazanie (byť zabudnutý)
Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo systému i zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať daňové doklady podľa doby stanovenej zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončenie výmazu vás budeme informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov
Pokiaľ máte dojem, že s vašimi údajmi nezachádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažností obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, pokiaľ budete najprv o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie sa zo zasielania newsletterov a obchodných správ
E-maily s inšpiráciou, článkami, pozvánkami či produktmi a službami vám zasielame, ak ste našim zákazníkom na základe nášho oprávneného záujmu. Odhlásiť sa môžete prostredníctvom odhlasovacieho odkazu v každom e-maile.

9. Mlčanlivosť

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci, spolupracovníci a spracovatelia, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 1.1.2022.

V prípade akejkoľvek zmeny našich zásad spracovania osobných údajov, bude nové znenie týchto zásad uvedené na adrese https://pilakalajoga.eu/ochrana-osobnych-udajov/. Pozrite sa na túto stránku kedykoľvek, keď budete chcieť vidieť aktuálne znenie našich zásad spracovania osobných údajov.

Ďakujeme za vašu dôveru!